Avtalen

Avtalen mellom kjøper og Treningsstrikker.no består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Ordrebekreftelse

Når Treningsstrikker.no har mottatt din bestilling, vil du motta ordrebekreftelse per e-post.

Det anbefales at det kontrolleres at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør man ta kontakt med Treningsstrikker.no så snart som mulig.

Betaling

Treningsstrikker.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort1 eller debetkort2 ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.3

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.4

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.5

Frakt

Treningsstrikker.no benytter Bring som partner på logistikk. Frakt på kjøp er 85 kr. 

Angrerett

Ifølge angerettsloven gjelder angrefristen fra den dagen du mottok varen og 14 dager fremover. Varen må være ubrukt og i uåpnet original emballasje, og du må fylle ut angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen). Du får da tilbakebetalt det du har betalt. Kjøper betaler returporto.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).6

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

1 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

2 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

3Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

4Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

5Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

6Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.   

Treningsstrikker.no følger Forbrukerombudets standarmal til kjøpsbetingelser:
http://www.forbrukerombudet.no/asset/3215/1/3215_1.pdf